Strona Główna BIP Strona Główna
-Przeszkolenie kursowe żołnierzy rezerwy
 

 

KURSY OFICERSKIE I PODOFICERSKIE KADR REZERWY w 2016 r.


    W 2016 roku organizowane będą w ramach przeszkolenia kursowego kadry rezerwy - kursy oficerskie kończące się egzaminem na oficera oraz kursy podoficerskie kończące się egzaminem na podoficera.

Na kursy przeszkolenia kadry rezerwy kierowani są żołnierze rezerwy oraz osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy, którzy ochotniczo zgłosili się do odbycia ćwiczeń wojskowych – złożyli wniosek do WKU oraz nie figurują w rejestrze skazanych i posiadają kat. zdolności do czynnej służby wojskowej.

 

    Warunkiem skierowania na ww. kurs jest przebywanie na przydziale mobilizacyjnym przez kolejne minimum 10 lat, z uwzględnieniem opinii służbowych i środowiskowych.

 

Wymogi – kurs oficerski:

  • kierowani są żołnierze rezerwy posiadający wykształcenie wyższe, którzy odbyli czynną służbę wojskową;

  • jako kryterium kwalifikacji uznaje się specjalność wojskową, w której żołnierze rezerwy odbywali czynną służbę wojskową lub posiadane wykształcenie i kwalifikacje;

  • na kurs oficerski w korpusach osobowych: Medycznym, Żandarmerii Wojskowej, Sprawiedliwości i Obsługi Prawnej oraz Duszpasterstwa - dopuszczalne jest skierowanie osób bez odbytego przeszkolenia wojskowego posiadających wykształcenie wyższe, jeżeli posiadają zawód lub wykształcenie o kierunku zbieżnym ze specjalnością wojskową, w której będą szkoleni;

Wymogi – kurs podoficerski:

  • powoływani są w pierwszej kolejności żołnierze rezerwy, którzy ukończyli zawodową, zasadniczą lub przygotowawczą służbę wojskową;

  • kierowani są żołnierze rezerwy z wykształceniem co najmniej na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej (preferowane wykształcenie średnie);

  • kierowani są żołnierze rezerwy posiadający specjalność wojskową lub wykształcenie cywilne zbieżne z korpusem osobowym, w którym mają być szkoleni w czasie kursu;

  • w dalszej kolejności, w przypadku braku kandydatów spełniających w/w wymagania, powoływani będą żołnierze rezerwy, którzy odbyli inne formy czynnej służby wojskowej;

Wykaz kursów i szkoleń na 2016 r.:

 

Nazwa i miejsce ośrodka organizującego kurs

Rodzaj kursu

Stanowisko (funkcja)

Specjalność wojskowa

Termin kursu

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych

ul. Czajkowskiego109,

51-150 Wrocław

oficerski

dowódca plutonu

20B01

05.09-18.11.2016r.

 

 

Więcej informacji na temat szkolenia kursowego oraz wnioski w sprawie ochotniczego odbycia ćwiczeń wojskowych w trybie ochotniczym - można uzyskać:

  - w siedzibie WKU w Opolu,

 - telefonicznie pod nr tel.: 261-62-38-77 lub 261-62-33-79 wew. 118.