Strona Główna BIP Strona Główna
-Przeszkolenie kursowe żołnierzy rezerwy
 

 

KURSY OFICERSKIE I PODOFICERSKIE KADR REZERWY w 2018 r.


    W 2018 roku organizowane będą w ramach przeszkolenia kursowego kadry rezerwy - kursy oficerskie kończące się egzaminem na oficera oraz kursy podoficerskie kończące się egzaminem na podoficera.

Na kursy przeszkolenia kadry rezerwy kierowani są żołnierze rezerwy oraz osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy, którzy ochotniczo zgłosili się do odbycia ćwiczeń wojskowych – złożyli wniosek do WKU oraz nie figurują w rejestrze skazanych i posiadają kat. zdolności do czynnej służby wojskowej.

 

    Warunkiem skierowania na ww. kurs jest przebywanie na przydziale mobilizacyjnym przez kolejne minimum 10 lat, z uwzględnieniem opinii służbowych i środowiskowych.

 

Wymogi – kurs oficerski:

 • kierowani są żołnierze rezerwy posiadający wykształcenie wyższe, którzy odbyli czynną służbę wojskową;

 • jako kryterium kwalifikacji uznaje się specjalność wojskową, w której żołnierze rezerwy odbywali czynną służbę wojskową lub posiadane wykształcenie i kwalifikacje;

 • na kurs oficerski w korpusach osobowych: Medycznym, Żandarmerii Wojskowej, Sprawiedliwości i Obsługi Prawnej oraz Duszpasterstwa - dopuszczalne jest skierowanie osób bez odbytego przeszkolenia wojskowego posiadających wykształcenie wyższe, jeżeli posiadają zawód lub wykształcenie o kierunku zbieżnym ze specjalnością wojskową, w której będą szkoleni;

Wymogi – kurs podoficerski:

 • powoływani są w pierwszej kolejności żołnierze rezerwy, którzy ukończyli zawodową, zasadniczą lub przygotowawczą służbę wojskową;

 • kierowani są żołnierze rezerwy z wykształceniem co najmniej na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej (preferowane wykształcenie średnie);

 • kierowani są żołnierze rezerwy posiadający specjalność wojskową lub wykształcenie cywilne zbieżne z korpusem osobowym, w którym mają być szkoleni w czasie kursu;

 • w dalszej kolejności, w przypadku braku kandydatów spełniających w/w wymagania, powoływani będą żołnierze rezerwy, którzy odbyli inne formy czynnej służby wojskowej;

Wykaz kursów i szkoleń na 2018 r.:

Kursy OFICERSKIE:

     Lp.    Nazwa i miejsce       Stanowisko (funkcja)       Specjalność wojskowa       Termin kursu                    
                     ośrodka
            organizującego kurs                                        
 1.     WSOWL Wrocław          dca plutonu                              38A01                        08.01-30.03
 2.     WSOWL Wrocław          dca plutonu                              20B01                       08.01-30.03
 3.     WSOWL Wrocław          dca plutonu                              20B01                       09.04-29.06
 4.     WSOWL Wrocław          dca plutonu                              38C01                       09.04-29.06

Kurs DOSKONALENIA:

 1.     WSOWL Wrocław          dca kompanii                           20B03                       08.10-21.12

Kurs PODOFICERSKIE:

 1.     SP WLąd Poznań          dca drużyny                             34B25                       24.09-07.12
 2.     SP WLąd Poznań          ratownik medyczny                   40H21                       24.09-07.12
 3.     SP MW Ustka                 podoficer                               38A21                       08.01.-23.03

 

  W terminie 20.08.2018r -16.11.2018r. (89 dni) organizowany będzie w AWL we Wrocławiu kurs oficerski przeszkalania kadr rezerwy w korpusach:
 • Korpus osobowy Żandarmerii Wojskowej - SW 44A-C;
 • Korpus medyczny - SW 40A-I;
 • Korpus sprawiedliwości i obsługi prawnej - SW 46A-C
Na kurs kierowani będą:
 • Żołnierze rezerwy, którzy posiadają odpowiedniodo rodzaju kursu wykształcenie wyższe prawnicze lub medyczne i nie figurują w rejestrze karanych;
 • osoby przeniesione do rezerwy nie będące żołnierzami rezerwy, które posiadają wykształcenie wyższe prawnicze lub medyczne i nie figurują w rejestrze karanych;

 

Wnioski o powołanie na ww. kurs składać do 30 marca 2018r.

 

Więcej informacji na temat szkolenia kursowego oraz wnioski w sprawie ochotniczego odbycia ćwiczeń wojskowych w trybie ochotniczym - można uzyskać:

  - w siedzibie WKU w Opolu,

 - telefonicznie pod nr tel.: 261-626-024.