Strona Główna BIP Strona Główna
-Przeszkolenie kursowe żołnierzy rezerwy
 

 

KURSY OFICERSKIE I PODOFICERSKIE KADR REZERWY w 2017 r.


    W 2017 roku organizowane będą w ramach przeszkolenia kursowego kadry rezerwy - kursy oficerskie kończące się egzaminem na oficera oraz kursy podoficerskie kończące się egzaminem na podoficera.

Na kursy przeszkolenia kadry rezerwy kierowani są żołnierze rezerwy oraz osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy, którzy ochotniczo zgłosili się do odbycia ćwiczeń wojskowych – złożyli wniosek do WKU oraz nie figurują w rejestrze skazanych i posiadają kat. zdolności do czynnej służby wojskowej.

 

    Warunkiem skierowania na ww. kurs jest przebywanie na przydziale mobilizacyjnym przez kolejne minimum 10 lat, z uwzględnieniem opinii służbowych i środowiskowych.

 

Wymogi – kurs oficerski:

 • kierowani są żołnierze rezerwy posiadający wykształcenie wyższe, którzy odbyli czynną służbę wojskową;

 • jako kryterium kwalifikacji uznaje się specjalność wojskową, w której żołnierze rezerwy odbywali czynną służbę wojskową lub posiadane wykształcenie i kwalifikacje;

 • na kurs oficerski w korpusach osobowych: Medycznym, Żandarmerii Wojskowej, Sprawiedliwości i Obsługi Prawnej oraz Duszpasterstwa - dopuszczalne jest skierowanie osób bez odbytego przeszkolenia wojskowego posiadających wykształcenie wyższe, jeżeli posiadają zawód lub wykształcenie o kierunku zbieżnym ze specjalnością wojskową, w której będą szkoleni;

Wymogi – kurs podoficerski:

 • powoływani są w pierwszej kolejności żołnierze rezerwy, którzy ukończyli zawodową, zasadniczą lub przygotowawczą służbę wojskową;

 • kierowani są żołnierze rezerwy z wykształceniem co najmniej na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej (preferowane wykształcenie średnie);

 • kierowani są żołnierze rezerwy posiadający specjalność wojskową lub wykształcenie cywilne zbieżne z korpusem osobowym, w którym mają być szkoleni w czasie kursu;

 • w dalszej kolejności, w przypadku braku kandydatów spełniających w/w wymagania, powoływani będą żołnierze rezerwy, którzy odbyli inne formy czynnej służby wojskowej;

Wykaz kursów i szkoleń na 2017 r.:

Kursy OFICERSKIE:

     Lp.    Nazwa i miejsce       Stanowisko (funkcja)       Specjalność wojskowa       Termin kursu                    
                     ośrodka
            organizującego kurs                                        
 1.     WAT Waszawa               dca plutonu                              20B02                        09.01-31.03
 2.     WAT Waszawa               dca plutonu                              20B02                        09.01-31.03
 3.     WAT Waszawa               dca plutonu                              20B02                        20.02-12.05
 4.     WAT Waszawa               dca plutonu                              20B02                        03.04-23.04
 5.     WSOWL Wrocław          dca plutonu                              20B03                        04.09-24.11
 6.     Kurs przeszkalania kadr rezerwy w korpusie ŻW      SW 44A-C                  21.08-17.11

Kurs PRZEKWALIFIKOWANIA:

 1.     ASW Warszawa             oficer TOAW                             54C02/B02                16.11-15.12

Kurs PODOFICERSKIE:

 1.                                        dca drużyny                             38A22                        04.09-17.11
 2.                                        technik                                     38T21                        04.09-17.11

 

 
 

 

Więcej informacji na temat szkolenia kursowego oraz wnioski w sprawie ochotniczego odbycia ćwiczeń wojskowych w trybie ochotniczym - można uzyskać:

  - w siedzibie WKU w Opolu,

 - telefonicznie pod nr tel.: 261-626-024.