Strona Główna BIP Strona Główna
-Przeszkolenie kursowe żołnierzy rezerwy
 

 

KURSY OFICERSKIE I PODOFICERSKIE KADR REZERWY w 2015 r.


    W 2015 roku organizowane będą w ramach przeszkolenia kursowego kadry rezerwy - kursy oficerskie kończące się egzaminem na oficera oraz kursy podoficerskie kończące się egzaminem na podoficera.

Na kursy przeszkolenia kadry rezerwy kierowani są żołnierze rezerwy oraz osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy, którzy ochotniczo zgłosili się do odbycia ćwiczeń wojskowych – złożyli wniosek do WKU.

 

    Na kursy te kierowani są żołnierze rezerwy najmłodsi wiekiem, którzy mają nadany przydział mobilizacyjny (nie starsi niż 40 lat);

 

Wymogi – kurs oficerski:

  • kierowani są żołnierze rezerwy posiadający wykształcenie wyższe, którzy odbyli czynną służbę wojskową;

  • nie będą kierowani podchorążowie ze zdanym egzaminem na oficera;

  • jako kryterium kwalifikacji uznaje się specjalność wojskową, w której żołnierze rezerwy odbywali czynną służbę wojskową lub posiadane wykształcenie i kwalifikacje;

  • na kurs oficerski w specjalności wojskowej 48A01 - dopuszczalne jest skierowanie osób bez odbytego przeszkolenia +wojskowego posiadających wykształcenie wyższe i podlegających obowiązkowi służby wojskowej, wskazanych przez Ordynariat Polowy WP, Prawosławny Ordynariat WP lub Ewangelicki Duszpasterstwo Wojskowe;

  • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”.

Wymogi – kurs podoficerski:

  • powoływani są w pierwszej kolejności żołnierze rezerwy, którzy ukończyli zawodową lub zasadniczą służbę wojskową;

  • kierowani są żołnierze rezerwy z wykształceniem co najmniej na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej (preferowane wykształcenie średnie);

  • kierowani są żołnierze rezerwy posiadający specjalność wojskową lub wykształcenie cywilne zbieżne z korpusem osobowym, w którym mają być szkoleni w czasie kursu;

  • w dalszej kolejności, w przypadku braku kandydatów spełniających w/w wymagania, powoływani będą żołnierze rezerwy, którzy odbyli inne formy czynnej służby wojskowej;

  • na kurs eksploatacji aparatury i sprzętu medycznego kierowane będą wyłącznie osoby posiadające zawód lub wykształcenie ratownika medycznego.

 

Wykaz kursów i szkoleń na 2015r.:

 

Nazwa i miejsce ośrodka organizującego kurs

Rodzaj kursu

Stanowisko (funkcja)

Specjalność wojskowa

Termin kursu

Wyższa Szkoła Oficerska

Wojsk Lądowych we Wrocławiu,

ul. Czajkowskiego109,

51-150 Wrocław

oficerski

dowódca plutonu

20B01

02.02-03.04.2015r.

dowódca plutonu

20B02

02.02-03.04.2015r.

dowódca plutonu

i oficer sztabu

34A01

04.05-03.07.2015r.

Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych,

ul. Bukowska 34,

61-716 Poznań

podoficerski

dowódca drużyny

28B33

28.09-30.10.2015r.

 

Więcej informacji na temat szkolenia kursowego oraz wnioski w sprawie ochotniczego odbycia ćwiczeń wojskowych w trybie ochotniczym - można uzyskać:

  - w siedzibie WKU w Opolu,

 - telefonicznie pod nr tel.: 261-62-38-77 lub 261-62-33-79 wew. 118.